Wanneer onze website niet goed word weer gegeven kan dit komen door de beveiliging in windows XP service pack 2.

U krijgt dan boven aan het scherm een gele informatie balk waar in wordt aangegeven dat er een object nodig is om de website te kunnen bekijken. U kunt dit object toe staan door in de gele balk te klikken en toestaan te selecteren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder of leverancier van het Computer systeem.
Het is niet schadelijk om dit object toe te staan, omdat hier in dit geval gaat om de "Mactiomedia Flash Player". Deze flasg player is een product van Mactiomedia (http:..www.macromedia.com) en is dus volledig te vertrouwen omdat dit een betrouwbare organisatie is.

Wat is Flash Player ?
De flash player wordt gebruikt om animaties (Movies) aftespelen.


Klik hier om terug te keren naar onze website en de flash player te starten